Voor het project op Avans Hogeschool is een video gemaakt met het oog op de participatiesamenleving. Iedereen kan deelnemen in de maatschappij.
Voor deze video zijn de programma's Premiere Pro en After Effects gebruikt.
Back to Top